Geïndiceerde zorg vanuit de WMO


Ik heb jarenlang ervaringen opgedaan in de gehandicaptenzorg. Vanaf mijn 18de ben ik al werkzaam in dit prachtige werkveld. 

Nadat ik de keus had gemaakt om niet meer vanuit een organisatie de zorg te willen aanbieden. Ben ik onder andere als zelfstandige aan de slag gegaan in de zorg. 

Ik sta voor korte lijnen binnen de zorg. Focus op wat echt belangrijk is. 

Dat is de mens met een ondersteuningsvraag, Waarbij er zo weinig mogelijk energie verloren gaat aan administratieve taken. Ik werk vanuit een warm contact met mensen, Neem een ontwapende houding aan waardoor snel een vertrouwensrelatie ontstaat. Ik breng mensen in contact met zichzelf. Wat bijdraagt aan versterken van het individu, 

Vergroten van het sociale netwerk en door zoveel mogelijk de regie bij de cliënt laten liggen vergroot dit de eigenwaarde. Dit bied meerdere ingangen om zo optimaal mogelijk te werken aan de doelen van de cliënt. 

Op deze wijze kun je individuele begeleiding aanbieden zonder het individu verloren te laten gaan en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten.

De Verbinder is bezig een raamwerkovereenkomst voor individuele begeleiding en ondersteuning vanuit de WMO aan te vragen. Er is een raamwerkovereenkomst voor alle Twentse gemeenten (samen14). Daarnaast wordt er ook individuele begeleiding via PGB budget geleverd.


Klachtenregeling:

Mochten er ondanks alle goed intenties toch klachten zijn over de begeleiding/ zorg is het raadzaam om dit bespreekbaar te maken en te zoeken naar een gezamenlijk passende oplossing. Mochten we er niet uitkomen is de Verbinder aangesloten bij Zorg voor ZZP.

Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Deze is inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. 

https://www.zorgvoorzzp.nl/klachten procedure/
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn